Forza Ferrari - Hungary

   

 

Jelentkezési lap

  • Igen

    Nem

  • Igen

    Nem

    

 

 Tájékoztató a személyes adatok védelméről:

Válaszait bizalmasan kezeljük, 3. fél számára az Ön engedélye nélkül nem továbbítjuk!

„Felhívjuk figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban Info tv.) rendelkezései alapján, külön erre irányuló kérelemmel, személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás, valamint az adatok helyesbítése kérhető. Tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 14-23. §-ában foglaltak a következő jogorvoslatokat biztosítja: tiltakozás joga, (ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.). További Info tv. által biztosított jogok a jogérvényesítés, kártérítés, illetőleg az önként szolgáltatott adatok, valamint a jogérvényesítéséhez nem feltétlenül szükséges adatok vonatkozásába a törléshez való jog.”